SENKO studio

SENKO studio

SENKO studio - exhibitions programme:


Young Danish Video

Senko Frame Project presents

Ung Dansk Video / Young Danish Video

Kurateret af Anders Benmouyal Curated by Anders Benmouyal

Lasse Kragh, Stine Marie Jacobsen og Lui Gram Petersen er alle tre kunstnere, der går på det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Galleri Senko giver Viborgs borgere chancen for at stifte bekendtskab med den helt unge og visionære videokunst i Danmark.

Tematiseringen af rum, køn /identitet og narrativitet er gennemgående træk ved de tre videoværker.

Lasse Kraghs værk ”Invisible in Berlin” er en del af et større projekt, hvor kunstneren på egen hånd besøger otte forskellige storbyer med sit videokamera. Her foretager han en dokumentation af byerne, og ud fra de visuelle associationer skabes en fortælling. Selve skuespillet filmes i Danmark og sammensættes til et samlet udtryk. Værket ”Invisible in Berlin” er en poetiserende filmisk fortælling og en æstetisk visuel nydelse, der indeholder en porøs coolness, hvori den menneskelige identitet problematiseres eksisentientielt.

Stine Marie Jacobsen viser værket ”Pillow Power” fra 2006. Værket beskæftiger sig med den for tiden udbredte re-make-genre, hvor man oplever en næsten tro kopi af ældre, oprindelige film. Genstandsfeltet for ”Pillow Power” er ”The Thomas Crown Affair” fra 1968, hvor Faye Dunaway i en scene spiller skak mod Steve McQueen og tydeligvis forsøger at vinde spillet ved at forføre sin modspiller. Pillow Power er et udtryk, der anvendes om kvinder, som bruger deres seksualitet for at opnå noget, men er også blevet brugt af kvinder som opråb til at udnytte deres seksualitet i forhold til magt. I videoværket forsøger Stine Marie Jacobsen at tilegne sig denne Pillow Power ved at efterligne Faye Dunaway, samtidig med at hun parodierer kvinderollen i filmen. ”Pillow Power” er en manipulerende filmaktion, hvor nye betydninger og betydninger opstår.

Lui Gram Petersen præsenterer værket ”Side by Side”. Her forenes de ovennævnte tematiseringer ´rum, identitet / køn og narrativitet´ med en humoristisk tilgang. To mænd iført jakkesæt sidder side om side på bagsædet af en bil, der bevæger sig i abrupte ryk. Mændenes bevægelsesmønstre er synkrone uden en egentlig italesættelse ud over det kropslige sprog. Det er en tydelig iscenesættelse fra kunstnerens side, en insisteren på en konstrueret virkelighed.

Tiden og rummet danner rammen for dette scenario, som i opbremsningernes stund nærmer sig det absurde og fremkalder en tvetydighed i forhold til beskueren. Hvem er de to mænd? Hvorfor agerer de, som de gør? Hvor er de på vej hen? Og ikke mindst; hvem fører bilen?undefined
pressrelease

Design by: james greenhow www.jamesgreenhow.co.uk
Flash by: robert haff www.rohaje.dk

You need to upgrade your Flash Player This content requires the Macromedia Flash Player.

>> GET FLASH