SENKO studio

SENKO studio

SENKO studio - exhibitions programme:


23 incidents

"23 incidents"

23 short essays, observations, animations, abstract constructions, micro symphonies, stagnations, voids or noise

The movies can be seen separately or as a unified whole.

For several years Hans Hansen (composer) and Iben West (visuals) have been exploring how sound affects visuals and vice versa, making the two expressions supplement each other and thereby creating a new third meaning.

In a close collaboration the accurate digitally programmed is combined with the analog improvisations.

Together Hans Hansen and Iben West have composed for theatre, modern dance companies, art installations, movies and live performances at club venues

"23 incidents" is supported by "Århus Kommunes Kulturudviklingspulje"

and "Sonning-Fonden"

Musicians:

Christian Vuust: bassclarinet

Jacob Buchanan: trumpet, fluegelhorn

Jens Balder: trombone

Keld Hosbond: trombone

Mads Bramstoft: cornet

Marianne Leth: flute

danish//

"23 hændelser"

Er 23 små historier, observationer, tegnede film, abstrakte konstruktioner, mikrosymfonier, stilstand eller støj. Filmene kan ses hver for sig, eller som helhed.

Hans Hansen (komponist) og Iben West (video/grafik) har igennem flere år arbejdet sammen om at undersøge hvordan lyd påvirker billede og omvendt, så de to udtryk supplerer hinanden og giver en tredje mening.

I tæt dialog kombineres det præcist programmerede digitale med det

improviserede analoge. Sammen har de komponeret til teater, danseforestillinger, installationer, film, og spillet live på clubscenerne.

"23 hændelser" er støttet af Århus Kommunes Kulturudviklingspulje og Sonning-Fonden.23 incidents Iben West Hans Hansen
pressrelease

Design by: james greenhow www.jamesgreenhow.co.uk
Flash by: robert haff www.rohaje.dk

You need to upgrade your Flash Player This content requires the Macromedia Flash Player.

>> GET FLASH