SENKO studio

SENKO studio

SENKO studio - exhibitions programme:


Failing at Reality/ Wrong-Sided Hands

Under dobbelttitlen Failing at Reality / Wrong-Sided Hands udstiller AUTZENTHORUP i Senko Studio i Viborg.

Gennem installation og fotografi iscenesætter kunstnerduoen her et forsøg på at forstå virkeligheden. Målet er ikke at finde et endegyldigt svar, de gentager i stedet forsøget igen og igen, og får derved de behændigt sammenklippede forklaringer til at slå betydningsstrømmen ind på nye stier.

"Tåge og slud stod om husgavlene, over fjorden strøg den isnende blæst. Nætterne var mørke med forrevne skyer og en sejlende dødningemåne. På marken flagrede kragerne, og spurvene pippede forkomment i de nøgne træer. Ved broen huggede bådene i deres fortøjninger, og vandet skvulpede koldt og gråt mod plankerne."

Fiskerne, af Hans Kirk

Vi mennesker griber efter virkeligheden i sproget, i billeder, under mikroskopet og i de dybere jordlag, men som regel finder vi kun vores egen historie. Når dødningemånen sejler og mågevingerne flagrer sættes scenen ved Danmarks vestkyst. Mændene, der står ud på havet for at skaffe mad, mens konerne stirrer efter dem med bekymring, beder til

højere magter og gør hvad de kan for at undgå at falde i unåde.

Millioner af år tidligere har isen mast og æltet jorden rundt og skabt de højdedrag og våde dale, man finder langs Limfjorden. Videnskabsmænd

kigger i lagene og linjerne efter vores fortid og prøver at forklare, hvordan vores livsbetingelser er blevet skabt. Ind imellem ligger bunkers og gravhøje som historiske parenteser af skam eller stolthed.

AUTZENTHORUP består af Kirstine Autzen og Aia Thorup, som med baggrund i fotografi og video arbejder med stedsspecifikke installationer, ofte over temaer som hjem, familie og det danske landskab. Kunstnerne er desuden med til at drive Spark - fotografisk galleri og billedværksted, der ligger på Nørrebro i København.

www.autzenthorup.com

www.aarhus.nuundefined
pressrelease

Design by: james greenhow www.jamesgreenhow.co.uk
Flash by: robert haff www.rohaje.dk

You need to upgrade your Flash Player This content requires the Macromedia Flash Player.

>> GET FLASH