SENKO studio

SENKO studio

SENKO studio - exhibitions programme:


Silent storm

Silent storm/

Flygtigheden som tendens kan aflæses i det moderne hverdagsliv som en tiltagende søgen efter noget mere og andet. Vi oversvømmes mentalt af fragmentariske strømme af informationer som smitter af som en rastløshed i vores måde at tænke og leve på. I tidens stræben efter det generelt accelererede i hverdagslivet, kan langsomheden være svær at få øje på. Og især er langsomheden i stigende grad sværere at være tilstede i. Måske fordi det netop er i mødet med langsomheden og stilheden at vi konfronteres med os selv uden filtre fra diverse ydre identits-lag.

Videoen, Silent storm, søger med et langsomt tempo og en minimal handling at indbyde til tilstedeværelse i langsomheden. Den lægger op til og tillader en pauseren ved øjeblikket. Videoens hastighed og de repetitive bevægelser, udfolder et eftertænksomhedens rum. - Et vakuum hvor tiden strækkes, som en refleksion af et mentalt landskab, hvor stilheden og langsomheden er dobbeltsidet: På én gang meditativt pauserende og uroligt varslende.

english//

Silent Storm

Elusiveness as a tendensy is present in modern everyday life as a growing need for something more and sometihng different. We are mentally becoming overflown by fragmentary streams of information. A consequence of this is a new restlessness in our way of thinking and living. In the present longing for the generally accelerated of the everyday life, the slowness is not easy to get hold of. But most off all, in our time the slowness is, to a growing extent, harder to become a part of - so to speak. A reason for this could be found in the fact that we only meet ourselves without filters from the layers of identiy from the outer world when we confront the slow pace and the silence.

Through the means of minimal action and a slow pace the video Silent Storm intends to invite the viewer into a present of slowness. It suggests and permits us to pause at the moment. The pace of the video and the repetitive movements suggests a space of thoughtfullness: An empty space where time is stretched and a reflection of a mental landscape where silence and slowness is doublesided: At the same time meditatively pausing and unsettlingly alarming.artist: Trine Kobborg see artist profile
pressrelease

Design by: james greenhow www.jamesgreenhow.co.uk
Flash by: robert haff www.rohaje.dk

You need to upgrade your Flash Player This content requires the Macromedia Flash Player.

>> GET FLASH