SENKO studio

SENKO studio

SENKO studio - exhibitions programme:


Sky Islands

"Sky Islands"

by Lotte Fløe Christensen [DK]

Claudia Hausfeld [DE]

Simon Bue Schrøder [DK]

Tobias Toyberg-Frandzen[SE]

DANISH TEXT//

Bjergtaget. Bjerge har til alle tider fascineret mennesket. Store urokkelige klumper som det ikke går at flytte. Dele af jorden som får os til at forstå vores egentlige størrelse - små. Klippeøer, der flyver over skyerne. Steder hvorfra perspektivet er anderledes.

’Sky Islands’ er en gruppeudstilling af kunstnersammenslutningen Spark fra København. Med udgangspunkt i det fotografiske arbejder de fire kunstnere, på forskellig vis med undersøgelser af ’bjerg’ som begreb og som sted.

Lotte Fløe Christensen (DK) arbejder med relationen mellem mennesker og deres omgivelser. Med hvordan mennesket opfatter og forstår dets position i verden. Værkerne på ’Sky Islands’ er på hver deres måde undersøgelser af forskellige steder, men perspektivet er i alle tilfældene finurligt fordrejet. I overført betydning eller bogstaveligt talt.

Claudia Hausfeld (DE) arbejder ofte med noget man kunne kalde urealistiske realiteter. Hun fordrejer genstandes betydning og bruger indimellem fraværet af noget som meningsdannende. Til ’Sky Islands’ arbejder hun med allerede eksisterende billeder og gennem forandring af deres oprindelige form ændrer hun deres betydning.

Simon Bue Schrøder (DK) er interesseret i steder. Hans fotografier er ikke bare topografiske dokumentationer, men undersøgelser af stedernes væren og væsen. De to værker på udstillingen er poetiske skildringer, der hentyder til tilstedeværelsen af en sjæl i naturen. Det rå og tomme landskab kan således ses som et rum for følelsesmæssige betragtninger.

Tobias Toyberg-Frandzen (SE) har en grafisk tilgang til fotografi og arbejder ofte med fotografiet som abstrakte flader, der taler om stemninger og følelser. Til denne udstilling er det i interaktionen mellem fotografi og grafik, at en ny meningsdannelse opstår.

ENGLISH TEXT//

Mountain-struck. At all times man has been fascinated by mountains. Big, steady lumps of rock that cannot be moved. Parts of the Earth which make us understand our real size – small. Sky islands that float above the clouds. Places from where the perspective is different.

’Sky Islands’ is a group exhibition by the artist collective Spark from Copenhagen. With photography and a longing for mountains as a starting point, the four artists work in different ways with examinations of ’mountain’ as a concept and as a place.

The work of Lotte Fløe Christensen (DK) deals with the relation between human beings and their surroundings. It questions how we as humans perceive and understand our position in the world. The pieces in the ’Sky Islands’ exhibition are in their own ways examinations of different places, but both metaphorically and literally the perspective is slightly tilted.

Claudia Hausfeld (DE) often works with what you could call unrealistic realities. She twists the meaning of things and sometimes uses the lack of something as the creator of meaning. For ’Sky Islands’ she has been working with already existing imagery and through a change in their original form she changes their meaning.

Simon Bue Schrøder (DK) is interested in places. His photographs are not just topographical documentations, but examinations of the being and soul of the places. The two photographs in the exhibition are poetic tales which talk about a presence of a soul in nature. The rough and empty landscapes can in this way be seen as a room for emotional observations.

Tobias Toyberg-Frandzen (SE) has a graphical view upon photography and often works with the photograph as an abstract surface, which talks about atmosphere and emotions. For this exhibition it is the interaction between photography and graphics that creates a new meaning.

www.lottefloe.com/

www.claudiahausfeld.com/

www.simonbue.dk/

www.spark-art.dk/undefined
pressrelease

Design by: james greenhow www.jamesgreenhow.co.uk
Flash by: robert haff www.rohaje.dk

You need to upgrade your Flash Player This content requires the Macromedia Flash Player.

>> GET FLASH