SENKO studio

SENKO studio

SENKO studio - exhibitions programme:


Tales from Tinsel Town

Det er Senko Studio en glæde at præsentere en ny installation af kunstneren Bettina Camilla Vestergaard. Med fotografi og tekst skaber hun en rumlig narration i galleriet, hvor beskueren inddrages i en fortælling om en kvindes forsøg på at omskrive sin egen position i det urbane rum.

Fortællingen er baseret på et projekt som Bettina Camilla Vestergaard har lavet over det sidste år i Los Angeles. Som en reaktion på byens manglende offentlige rum og den politiske situation i USA, igangsatte hun projektet Free Speech On Wheels, Let Your Opinion Roll. Hun inviterede ordinære Angelenos til at skrive deres uforbeholdne mening på sin 1973 VW og indledte en urban road trip på tværs af byens segregerede områder. Resultatet af den sociale interaktion der opstod omkring bilen samt Bettina Camilla Vestergaards bevægelse rundt i byen, blev produktionen af et nyt rum hvor identitet ikke er en fikseret størrelse, men noget som er fleksibelt og konstant i bevægelse.

I installationen til Senko Studio blander Bettina Camilla Vestergaard dokumentarisk materiale fra sit projekt i Los Angeles med fiktion og historiske referencer. Hendes fortælling er åben og ligger op til at beskueren selv skal gå aktivt ind i produktionen af det rum, der skabes på udstillingen.undefined
pressrelease

Design by: james greenhow www.jamesgreenhow.co.uk
Flash by: robert haff www.rohaje.dk

You need to upgrade your Flash Player This content requires the Macromedia Flash Player.

>> GET FLASH